Kladieme značný dôraz na osobný a profesný rozvoj našich zamestnancov. Nestačí, aby každý zamestnanec  dokonale ovládal IT, ale zároveň aby pochopil všetky biznis požiadavky našich zákazníkov, čo mu umožní stať sa súčasťou jedinečného expertného tímu.

Aktuálne otvorené pozície:

Žiaľ, momentálne nie je otvorená žiadna nová pozícia.