Zecon, s.r.o.
Humenské námestie 4
851 07 Bratislava
Slovensko
Európska Únia

IČO 48067202
DIČ 2120040681
IČ DPH SK2120040681

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. , číslo vložky 102897/B

info@zecon.sk