Naša spoločnosť ponúka unikátne poradenské služby pre rôzne organizácie so zameraním sa na analýzu existujúceho riešenia a poskytnutím odporúčaní, ako aj vykonávanie zmien s cieľom zlepšiť existujúci  informačný systém. Sústredíme sa na podnikové toky a procesy. Pokrývame implementáciu, ako aj celý roll-out manažment založený na dlhodobých skúsenostiach. V našom portfóliu sú zaradené najmä nasledovné služby:

 • biznis analýza
 • landscape analýza
 • súčasný – budúci model
 • dizajn
 • vývoj
 • implementácia
 • dokumentácia
 • tréning používateľov
 • projektový manažment
 • people manažment
 • posudok systému
 • manažment rizika
 • manažment kvality
 • migrácia dát
 • testovanie
 • podpora
 • šablónový roll-out
 • metodológie