Sme aktívni aj v ostatných IT oblastiach:

  • Web dizajn
  • Softvérová konfigurácia
  • Hardvérová konfigurácia

Okrem počítačových služieb, ktoré sú hlavným predmetom našej podnikateľskej činnosti ponúkame ďalšie aktivity v oblastiach:

  • Reklama
  • Marketing
  • Vydavateľská činnosť
  • Školenia
  • Administratívna činnost
  • Prieskum trhu