Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zámerom spoločnosti Zecon s.r.o. je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré jej boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sa spoločnosťZecon s.r.o.  zaviazala zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov, ktoré spoločnosť získala zberom informácií prostredníctvom svojich webových stránok.

Zecon s.r.o. má všeobecne záujem zbierať iba tie osobné informácie, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú jeho webovým stránkam, a to tak, aby sme mohli týmto osobám ponúknuť informácie a/alebo služby, prípadne informácie o pracovných príležitostiach u našej spoločnosti. Prečítajte si prosím toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom uskutočňuje naša spoločnosť zber, využitie a ochranu osobných údajov, ktoré sme obdŕžali.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.  

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte správcu webovej stránky prostredníctvom “Formulár” odkazu uvedenom na podstránke „Kontakt“.

Zhromažďovanie informácií

Ako návštevník nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať túto webovú stránku. Táto webová stránka zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré výslovne a dobrovoľne poskytnú návštevníci. Takéto údaje môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, súčasné pracovné zaradenie, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Môžeme tiež ukladať a uchovávať akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, okrem iného vrátane príspevkov na akýchkoľvek blogoch, fórach a v iných aplikáciách a službách sociálnych médií, ktoré môžeme poskytovať.

Od návštevníkov zvyčajne nepožadujeme citlivé údaje (napr. údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania, záznamov v registri trestov, telesného alebo duševného zdravia alebo sexuálnej orientácie).  V prípade potreby získame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a používaním takýchto údajov.

Informácie denníka, súbory cookie a web beacons

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie internetového denníka vrátane vašej adresy IP, typu a jazyka prehliadača, časov prístupu a adries odkazujúcich webových stránok.  Na zabezpečenie správneho fungovania tejto webovej stránky a na uľahčenie navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať na zhromažďovanie súhrnných údajov súbory cookie alebo tzv. web beacons (elektronické obrázky, ktoré tejto webovej stránke umožňujú počítanie návštevníkov konkrétnej stránky alebo prístup k určitým súborom cookie).

Súbory cookie obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do vášho počítača alebo iného zariadenia prostredníctvom servera tejto webovej stránky.  Váš webový prehliadač potom posiela tieto súbory cookie späť na túto webovú stránku pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás dokázala identifikovať a zapamätať si napríklad vaše používateľské preferencie.  Podrobnejšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako fungujú, nájdete na webovej stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pri každom vašom použití tejto webovej stránky sa môžu zhromažďovať informácie použitím súborov cookie a iných technológií.  Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie, ako sa uvádza v tomto Vyhlásení.

Používanie informácií

Občas môžete prostredníctvom tejto stránky poskytnúť osobné údaje, napríklad aby ste získali prístup k špecifickému obsahu, zúčastnili sa na organizovanej udalosti či prieskume alebo požiadali o informácie o konkrétnych oblastiach záujmu. V týchto prípadoch sa informácie, ktoré poskytnete, použijú na vybavenie vašej žiadosti alebo prispôsobenie a zlepšenie tejto webovej stránky a súvisiacich služieb, ktoré vám ponúkame.  Vaše osobné informácie tiež môžeme použiť na marketingové účely alebo na zaslanie propagačných materiálov alebo informácií o službách poskytovaných Zecon s.r.o. ,ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať.  Môžeme vás tiež kontaktovať s cieľom zistiť váš názor na služby poskytnutými Zecon s.r.o. alebo na marketingové a iné prieskumné účely.

Vaše osobné informácie sa tiež môžu použiť na ochranu práv alebo majetku vás alebo našich používateľov, prípadne na dodržanie zákonného postupu.

Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme vám prestali posielať e-maily alebo iné informácie generované v dôsledku vášho poskytnutia osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.

Sprístupňovanie informácií tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, napr.  spoločnostiam v skupine alebo dodávateľom, aby sme vám poskytli informácie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé, prípadne ak je to nevyhnutné na poskytovanie služieb pre vás (napríklad poskytnutie vašich osobných údajov dodávateľovi môžeme použiť pre zabezpečenie komunikácie s Vami) a aby sme uskutočnili marketingový alebo iný prieskum.

Vaše osobné údaje nebudú sprístupňované k prenosu osobných údajov do krajín mimo Európskej únie.

Osobné informácie sa tiež môžu sprístupniť orgánom činným v trestnom konaní, regulačným alebo iným štátnym orgánom alebo iným tretím stranám, v každom prípade na účely dodržania zákonných alebo regulačných povinností alebo požiadaviek.

Poskytnutím údajov prostredníctvom tejto webovej stránky súhlasíte so sprístupňovaním údajov opísaným vyššie.

Blogy, fóra, stránky wiki a iné sociálne médiá

Táto webová stránka môže obsahovať rôzne blogy, fóra a iné aplikácie alebo služby sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi (spoločne ďalej len „aplikácie sociálnych médií“).  Akékoľvek osobné informácie alebo iné informácie, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu čítať, zhromažďovať a používať ostatní používatelia tejto aplikácie sociálnych médií, nad ktorými máme malú alebo žiadnu kontrolu.  Preto nie sme zodpovední za žiadne použitie, nesprávne použitie alebo zneužitie akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany iného používateľa.

Prístup k informáciám

Návštevníci, ktorí majú záujem o prístup k svojim údajom, o aktualizáciu svojich údajov alebo o zrušenie zasielania informácií, by sa mali obrátiť na služby správcu webovej stránky prostredníctvom “Formulár” odkazu uvedenom na podstránke „Kontakt“. Vo všetkých prípadoch budeme žiadosti o prístup k údajom alebo o zmenu údajov spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Bezpečnosť informácií

Zecon s.r.o. má nastavené primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom ochrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Aj napriek všetkej snahe, ktorú Zecon s.r.o. vyvíja, je potrebné si uvedomiť, že nikdy nie je možné zaručiť absolútnu bezpečnosť dát. Snažíme sa o to, aby prístup k vašim údajom bol obmedzený iba na tie osoby, ktoré ich skutočne potrebujú poznať. Osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, musia dodržiavať pravidlo dôvernosti týchto informácií. Snažíme sa tiež o to, aby si osobné údaje ponechávali iba na dobu nevyhnutnú k tomu, než zrealizujeme vašu požiadavku, či žiadosť, či než nás príslušná osoba, ktorej dané údaje patria nepožiada o ich vymazanie.

Zmeny nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Uvedomujeme si význam ochrany osobných údajov detí v interaktívnom internetovom svete. Táto webová stránka nie je určená ani úmyselne zameraná na deti vo veku 15 rokov a menej. Nie je našou politikou úmyselne zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 15 rokov.

Otázky návštevníkov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, obráťte sa na správcu webovej stránky prostredníctvom “Formulár” odkazu uvedenom na podstránke „Kontakt“.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 07.09.2015.