Naša spoločnosť je na trhu len od marca 2015 preto z hľadiska referencií staviame naše podnikanie na úspešnej kariére a skúsenostiach našich konzultantov. Dovoľte nám  zvýrazniť zopár hlavných predností našej ponuky:

Znalosti z oblasti druhu obchodu

 • konzultačná činnosť
 • poľnohospodárstvo
 • elektrotechnický priemysel
 • výrobná sféra
 • služby

Technické skúsenosti

 • nábeh viacerých životných cyklov SAP R/3 v oblasti SD a logistiky
 • implementácie v oblasti predaja a distribúcie, cenotvorby a logistických procesov
 • Ram up projekty z prechodu z SAP R/3 na ECC
 • rôzne upgrady ECC, CRM, BW/BI systémov
 • rozšírenia v oblasti SAP Business Worklow
 • logistický informačný systém a otvorený dátový sklad
 • nasadenie Document Management System
 • správa EDI
 • ABAP programovanie vrátane objektovo orientovaného prístupu
 • kontrola kmeňových dát
 • EURO konverzia
 • definovanie a implementácia SAP konceptu archivácie
 • CRM Manažment Príležitostí a Promočný manažment
 • CRM rozšírenia
 • spolupráca na nábehu životného cyklu CRM a BI
 • dátový modeling
 • BI plánovanie a integrované plánovanie
 • BI & BOBJ reporty v rôznych oblastiach (Predaj, Logistika, CRM, APO, …)
 • HANA implementácia
 • Solution Manager

Biznis skúsenosti

 • členmi rôznych medzinárodných tímov
 • biznis process manažment
 • silné líderstvo vzťahu medzi IT a biznis kolektívom
 • príprava dokumentácie
 • koordinovanie komunikácie
 • vedenie upgradov či nasadzovania novej funkcionality
 • zodpovedný za zmenový manažment
 • tvorba rozpočtu