Riešenia a poradenstvo
Naše portfólio pozostáva najmä z IT služieb a podnikového poradenstva, ktoré pokrývajú viaceré fázy projektu. Z hľadiska funkcionality sme špecialisti v implementáciách informačných systémov v oblasti Predaj&Distribúcia, Customer Service&Logistics, Order to Cash, Cenotvorba, Marketing a Reporty.

Služby v oblasti podpory
Asistujeme a poskytujeme dlhodobú, ako aj krátkodobú rozsiahlu podporu pre existujúce systémy a riešenia. Pomáhame podnikom analyzovať existujúce riešenie a poskytnúť komplexný pohľad a odporúčania. V prípade potreby vyvíjame zákaznícke riešenia.

Outsourcing
Naši špecialisti sú schopní prevziať zodpovednosť za akúkoľvek aplikáciu, či už štandardnú balíkovú alebo zákazkové riešenie vyvinuté iným subjektom . Naším cieľom je poskytnúť kvalitnú podporu s kvalifikovaným a odborne pripraveným tímom.

V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať na info@zecon.sk